Posted on Leave a comment

SIMBIoTA: Similarity-Based Malware Detection for the Internet of Things

CrySyS Lab researchers developed a new anti-virus solution running on resource constrained embedded IoT devices.

Embedded devices connected to the Internet are threatened by malware, but no anti-virus product is available for them. Anti-virus products developed for traditional IT systems have higher resource needs than that offered by embedded IoT devices. The required amount of free storage space and memory to run these products is often measured in gigabytes, which exceeds the capacity of typical IoT devices, such as WiFi routers, IP cameras, smart house hold appliances, wearable devices, etc. In addition, many existing anti-virus products do not even support the operating systems (typically some embedded Linux or some more exotic OS) used on IoT devices. Therefore, they could not be installed, even if a particular IoT device met their system requirements.

To overcome this problem, network-based malware detection was proposed for protecting IoT devices, which is based on analyzing and filtering network traffic on a gateway that is placed between the IoT device and the Internet. A few of such gateway products are available commercially, including BitDefender Box and Kaspersky IoT Secure Gateway. While this approach certainly reduces the storage and computing burden on IoT devices, it is rather easy for attackers to circumvent. For example, attackers may try to compromise devices via encrypted communication channels, such as TLS. Another potential problem is that gateway based protection can be bypassed by malware carried on mobile devices and USB sticks that are directly connected to the IoT devices behind the gateway.

Hence, there is a need for an anti-virus solution running on the IoT devices themselves, and CrySyS Lab researchers developed the first ever such anti-virus solution called SIMBIoTA. The approach proposed by Csongor Tamás (now with Ukatemi Technologies), Dorottya Papp, and Levente Buttyán relies on similarity-based malware detection, and it has a number of notable advantages: moderate storage requirements on resource constrained IoT devices, a fast and lightweight malware detection process, and a surprisingly good detection performance, even for new, never-before-seen malware. These features make SIMBIoTA a viable anti-virus solution for IoT devices, with competitive detection performance and limited resource requirements.

SIMBIoTA is described in a paper accepted for publication at the 6th International Conference on Internet of Things, Big Data and Security (IoTBDS), and presented on April 23rd, 2021. In the paper, the architecture of SIMBIoTA is introduced and its detection performance is evaluated using 47 937 malware samples (courtesy of Ukatemi Technologies) and 14 119 benign programs. The results show that SIMBIoTA achieves more than 90% true positive detection rate on average, even for previously unseen malware samples. Moreover, in the performed experiments, its false positive detection rate was 0%. In terms of resource needs, SIMBIoTA requires just a few tens of kilobytes of storage space, which is certainly available even on resource constrained embedded IoT devices.

SIMBIoTA was developed in the SETIT (Security Enhancing Technologies for the Internet of Things) project (contract no: 2018-1.2.1-NKP-2018-00004), which has been implemented with the support provided from the National Research, Development and Innovation Fund of Hungary, financed under the 2018-1.2.1-NKP funding scheme. The malware dataset and the support provided by Ukatemi Technologies for the research are also kindly acknowledged.

Posted on Leave a comment

Félidőnél tart a SETIT projekt

Buttyán Levente, BME
Ferenc Rudolf és Nagy Gábor Péter, SZTE
Huszti Andrea, DE

Az Internet ma már több beágyazott eszközt köt össze, mint hagyományos PC-t és szervert. A beágyazott eszközökkel kiterjesztett Internetet nevezzük Internet-of-Things-nek, vagy röviden IoT-nek. Az IoT számos alkalmazási területen biztosíthatja az új megoldások és a dinamikus fejlődés lehetőségét. IoT technológiákat használva otthonainkat okos otthonokká, városainkat okos városokká, gyárainkat okos gyárakká, és közlekedési rendszereinket intelligens közlekedési rendszerekké alakíthatjuk. Mindez azonban alakulhat máshogyan is, ha nem gondoskodunk arról, hogy az a technológia, amire a jövőnket építjük, kellően biztonságos és megbízható legyen. „Okos” otthonaink személyes szokásaink és adataink kiszivárogtatójává, „okos” városaink és „intelligens” közlekedési rendszereink masszív megfigyelési platformmá válhatnak.

A fenti problémákat az IoT rendszerek biztonságossá tételével kerülhetjük el. Ezt a célt tűzte ki a SETIT (Security Enhancing Technologies for the Internet of Things) projekt (2018-1.2.1-NKP-2018-00004), melyben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem együttműködésében olyan új biztonsági megoldások kutatása és fejlesztése folyik, melyek jelentősen csökkentik az IoT rendszerek biztonsági kockázatait. A 4 éves projekt 2018 őszén indult és a „Nemzeti Kiválósági Program: 2018-1.2.1-NKP” pályázati program keretében, a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alapból biztosított támogatással valósul meg. Az elmúlt 2 évben számos érdekes és hasznos új eredmény született a projektben; ezekről adunk rövid tájékoztatást az alábbiakban.

IoT eszközök platform szintű biztonsága

A teljes projekt koordinálása mellett, a BME CrySyS Lab vezeti azt a munkacsomagot, ami maguknak a beágyazott IoT eszközöknek, valamint az eszközökön megvalósított program végrehajtási környezetnek a biztonságával foglalkozik. Ez alapvető fontosságú terület, mert az eszköz és a végrehajtási környezet sikeres támadása az IoT eszköz feletti teljes uralom átvételét teszi lehetővé, és ez egyben hatással van minden azon futó vagy azt használó alkalmazásra is.

A projektben intenzíven foglalkozunk malware detekciós módszerek és a malware mentes állapot igazolására használható protokollok fejlesztésével. Olyan új rootkit detekciós módszert javasoltunk1, ahol a detekciót végző ellenőrző algoritmusok futtatása egy izolált, megbízható végrehajtási környezetben történik, melyben a rootkit nem tudja befolyásolni az ellenőrző algoritmusok működését. Kidolgoztuk továbbá az első, erőforrás korlátozott IoT eszközökön futó anti-vírus megoldást2, amit SIMBIoTA-nak neveztünk el. A SIMBIoTA anti-vírus rendszer bináris hasonlóság alapján dönti el egy fájlról, hogy az vírust tartalmaz vagy nem. A módszer gyors és – méréseink alapján – 90%-nál jobb hatékonysággal felismer korábban nem látott vírusokat is. Ugyanakkor, az ehhez szükséges erőforrás felhasználás az IoT eszközön meglepően alacsony. Ezek a tulajdonságok kifejezetten alkalmassá és versenyképessé teszik a SIMBIoTA rendszert az IoT világban. Javasoltunk továbbá egy elemző módszert3 a már azonosított kártékony programok analízisére, melynek segítségével automatizált módon megállapítható, hogy bizonyos rosszindulatú viselkedési minták milyen környezeti feltételek teljesülése mellett aktiválódnak a programban.

Szoftverhibák előrejelzése

Az IoT eszközök biztonságossá tételében kitüntetett szerepet tölt be a rajtuk futó szoftverek minőségének és biztonságának kérdése. A fejlesztők által akaratlanul elkövetett programozási hibák biztonsági réseket nyithatnak a szoftvert futtató IoT eszközön, melyeket rosszindulatú támadók kihasználhatnak. Az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék vezetésével olyan módszerek kidolgozásán fáradozunk, amelyek segíthetnek az IoT eszközökre szánt szoftverekben előforduló hibák mesterséges intelligenciával támogatott automatikus előrejelzésében azok forráskódjának analizálásával. Mivel az IoT eszközök programozása már egyáltalán nem csak a hardver közeli, alacsonyszintű programnyelvekhez kötött, ezért kutatásainkban első sorban a JavaScript programokban levő hibák előrejelzésére koncentráltunk. Annál is inkább, mert ezen technológia népszerűsége robbanásszerűen nő az olyan JavaScript futtató-környezetek megjelenésével, mint a NodeJS, vagy a kifejezetten IoT környezetre szánt JerryScript, illetve Espruino.

Kutatásunk során létrehoztuk a BugsJS JavaScript hibaadatbázist,4,5 amely kézzel validált valós JavaScript programhibákat, azokhoz tartozó unit teszteket, valamint a hibákat javító kódmódosításokat tartalmaz. Ezt az adathalmazt felhasználva gépi tanuló modellek segítségével automatikus szoftverhiba előrejelző módszert6 dolgoztunk ki. Külön is foglalkoztunk a sérülékenységekkel, melyek jellegükben sokszor eltérnek a klasszikus szoftver-hibáktól. Több gépi tanuláson alapuló előrejelző modellt dolgoztunk ki, amelyeket kifejezetten a szoftverhibák ezen speciális típusára finomhangoltunk. Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a statikus programanalízisből származó programjellemzőket ún. folyamat metrikákkal egészítettük ki,7 melyek jelentősen megnövelték az előrejelző modellek hatékonyságát. A sérülékenység előrejelző modellek hatékonysága mellett fontos szempont volt a gépi tanuló modellek által adott előrejelzések alátámasztása megfelelő magyarázattal,8 amely alapján a fejlesztők a javasolt forráskód részeket javítani tudják.

Kriptográfiával kapcsolatos eredmények

Az IoT eszközökről származó adatok többnyire a felhőben tárolódnak vagy ott kerülnek feldolgozásra. Elengedhetetlen az IoT eszközök és a felhőszolgáltatás közötti biztonságos kommunikáció és a felhő oldali biztonságos adatkezelés. A Debreceni Egyetem Informatikai Karának kutatócsoportja az IoT eszközök kriptográfiai algoritmusaival, valamint kriptográfiai protokollok tervezésével és elemzésével foglalkozik. Egy olyan felhasználó hitelesítési protokollt9 terveztünk, amivel a felhasználók egy token segítségével és jelszavukkal férhetnek az adataikhoz. Az általunk javasolt protokollban azonban a felhasználó hitelesítését több felhő szerver együttesen végzi el, a sikeres támadáshoz ezért több szervert kell egyszerre kompromittálni. Kidolgoztunk továbbá egy olyan hitelesítő protokollt,10 melyben a felhasználó PIN kódját vagy jelszavát bilineáris leképezés segítségével tároljuk, ami ellehetetleníti a jól ismert off-line szótár alapú támadásokat. A protokoll megvalósítását segítendő, elkészítettük a bilineáris leképezések egy platform független implementációját.11 Az implementáció az általunk fejlesztett CryptID programcsomag része. A programcsomag nyílt forráskódú és további, az identitás-alapú kriptográfiához szükséges primitíveket is megvalósít.

Több évtizede ismert az az elméleti eredmény, mely szerint a jelenleg használt publikus kulcsú algoritmusok feltörhetők kvantum-számítógépen futó algoritmusokkal, de magának a kvantumszámítógépnek a megalkotása sokáig technikailag nem tűnt lehetségesnek. Ezen a téren azonban az utóbbi években több jelentős áttörés is történt. Ez irányította rá a figyelmet a poszt-kvantum kriptográfiára, mely a beágyazott IoT eszközök esetében is releváns, hiszen ezek az eszközök sokszor évtizedekig működnek egy alkalmazásban, és ennyi idő alatt a kvantum veszély reálissá válhat. Az SZTE Bolyai Intézet matematikus kutatói poszt-kvantum kriptográfiai algoritmusokhoz szükséges matematikai objektumok vizsgálatával foglalkoznak.12,13,14

A SETIT projekt megbeszélései és rendszeres találkozói adták a motivációt arra is, hogy közös BME-SZTE csapattal elinduljunk az NSUCRYPTO’2020 nemzetközi kriptográfiai olimpián. A felkészülés sikerét mutatja a professzionális kategóriában elért I. helyezésünk (Nagy Gábor Péter, Nagy V. Gábor, Győrffy Lajos), valamint a hallgató kategóriában és az egyéni fordulóban elért III. helyezéseink és dicséreteink. Jelen pillanatban is folyik a felkészülésünk NSUCRYPTO’2021 őszi versenyeire. Ugyanez a verseny motiválta egyik MSc hallgatónkat (Kiss Rebeka) két korábban kitűzött, de mindeddig megoldatlan NSUCRYPTO probléma megoldására.15

Kiemelt publikációk

 1. R. Nagy, K. Németh, D. Papp, L. Buttyán, Rootkit Detection on Embedded IoT Devices, accepted for publication in Acta Cybernetica, 2021.
 2. Cs. Tamás, D. Papp, L. Buttyán, SIMBIoTA: Similarity-Based Malware Detection on IoT Devices, International Conference on IoT, Big Data, and Security (IoTBDS), April 2021.
 3. D. Papp, T. Tarrach, L. Buttyán, Towards Detecting Trigger-based Behavior In Binaries: Uncovering the Correct Environment, International Conference on Software Engineering and Formal Methods (SEFM), Oslo, Norway, September 2019.
 4. P. Gyimesi et al., BugsJS: a Benchmark of JavaScript Bugs, 12th IEEE Conference on Software Testing, Validation and Verification (ICST), Xi’an, China, 2019.
 5. P. Gyimesi et al., BUGSJS: a Benchmark and Taxonomy of JavaScript Bugs, Journal of Software: Testing, Verification and Reliability, John Wiley & Sons, October 2020.
 6. G. Antal, Z. Tóth, P. Hegedűs, R. Ferenc, Enhanced Bug Prediction in JavaScript Programs with Hybrid Call-Graph Based Invocation Metrics, Technologies, 9(1):3, 2021.
 7. T. Viszkok. Sérülékenység előrejelzés JavaScript programokban folyamat metrikák segítségével, Student Scientific Conference (TDK), Szeged, September 2020.
 8. B. Mosolygó, N. Vándor, G. Antal, P. Hegedűs, R. Ferenc, Towards a Prototype Based Explainable JavaScript Vulnerability Prediction Model, accepted for publication at the 1st International Conference on Code Quality (ICCQ), 2021.
 9. A. Huszti, N. Oláh, Provably Secure Scalable Distributed Authentication for Clouds. In: Krenn S., Shulman H., Vaudenay S. (eds), Cryptology and Network Security (CANS), LNCS 12579, 2020.
 10. A. Huszti, Sz. Kovács, N. Oláh, Scalable, Password-based and Threshold Authentication for Smart Homes, submitted for publication
 11. Á. Vécsi, A. Bagossy, A Pethő, Cross-platform Identity-based Cryptography using WebAssembly, Infocommunications Journal, Vol. XI, No 4, December 2019.
 12. G. Korchmáros, G. P. Nagy, M. Timpanella, Codes and Gap Sequences of Hermitian Curves, accepted for publication in IEEE Transactions on Information Theory (doi:10.1109/TIT.2019.2950207)
 13. S. El Khalfaoui, G. P. Nagy, On the Dimension of the Subfield Subcodes of 1-point Hermitian Codes, accpeted for publication in Advances in Mathematics of Communications (doi:10.3934/amc.2020054, arxiv.org/abs/1906.10444)
 14. S. El Khalfaoui, G. P. Nagy, Estimating The Dimension Of The Subfield Subcodes of Hermitian Codes, Acta Cybernetica — online first paper version, 2020. (DOI: 10.14232/actacyb.285453, arXiv:2004.05896)
 15. R. Kiss, G. P. Nagy, On the Nonexistence of Certain Orthogonal Arrays of Strength Four, to appear in Prikladnaya Diskretnaya Matematika, 2021. (arXiv:2011.09935)


Posted on Leave a comment

Driver fingerprinting

When your driving style is as unique as your signature

Perhaps it doesn’t come as a surprise that we all have unique driving styles. My father is a calm, sometimes even slow driver. My mother is more temperamental in her driving ways – always cutting the line where she can (this was a highly useful skill when we were late to school). When I close my eyes, I can immediately tell whether my mother or father is behind the wheel.

But so can anybody – using in-vehicle logs. Turns out that these driving styles can translate to bits and bytes that our in-vehicle sensors record.

Continue reading Driver fingerprinting
Posted on Leave a comment

Post-Quantum Cryptography: The First Steps


This article was prepared in cooperation with Microsec Ltd. Check out their blog for more interesting readings!

In a previous post, we discussed how the possibility of quantum attacks will affect the security of currently used cryptographic methods. As we saw, the post quantum security level of symmetric key methods including block ciphers and hash functions can reach the classical security level after doubling the key length. At the same time, we need alternative solutions instead of the ubiquitously used public key cryptosystems that are known to be breakable with scalable quantum computers. In this post, we comment on the crypto aspect of a recent breakthrough in quantum computing and briefly introduce the most important standardization effort of the post-quantum transition.

Continue reading Post-Quantum Cryptography: The First Steps

Posted on Leave a comment

Gépi Tanulás & Személyes Adatok Védelme

Ez a blogposzt az utolsó egy három részes sorozatból mely a gépi tanulás adatvédelmi kockázatairól kíván közérthető nyelven egy átfogó képet nyújtani. Az első egy bevezető volt a gépi tanulás világába, a második a létező támadásokat ölelte át. Ebben a záró részben a lehetséges védekezéseket mutatjuk be.

Continue reading Gépi Tanulás & Személyes Adatok Védelme
Posted on Leave a comment

Gépi Tanulás & Személyes Adatok Támadása

Ez a blogposzt a második egy három részes sorozatból mely a gépi tanulás adatvédelmi kockázatairól kíván közérthető nyelven egy átfogó képet nyújtani. Az első egy bevezető volt a gépi tanulás világába, ez a létező támadásait öleli át, míg az utolsó rész a lehetséges védekezéseket mutatja majd be.

Continue reading Gépi Tanulás & Személyes Adatok Támadása

Posted on Leave a comment

Gépi Tanulás

Ez a blogposzt az első egy három részes sorozatból mely a gépi tanulás adatvédelmi kockázatairól kíván közérthető nyelven egy átfogó képet nyújtani. Ez az első egy bevezető a gépi tanulás világába. A következő a létező támadásokat fogja átölelni, míg az utolsó záró rész a lehetséges védekezéseket mutatja majd be.

Continue reading Gépi Tanulás

Posted on Leave a comment

c0r3dump @ VolgaCTF

VolgaCTF is one of the largest hacker competitions of the Russian Federation. This year, our one-year-old hacker team, c0r3dump, successfully qualified for the VolgaCTF Final by achieving the 16th place in the qualification round in March. The 9th VolgaCTF Final was held in Holiday Inn, Samara between September 17 (Tuesday) and September 20 (Friday). 19 teams were competing in the final, 3 Austrian, 1 Vietnamese, 14 Russian and 1 Hungarian. This was the first CTF final of “c0r3dump”.

c0r3dump team

Continue reading c0r3dump @ VolgaCTF

Posted on Leave a comment

Post-Quantum Cryptography: What and Why Needs to be Changed Soon?


This article was prepared in cooperation with Microsec Ltd. Check out their blog for more interesting readings!

In this post, we explain the impact of prospective quantum computers on current implementations of cryptographic primitives, including digital signatures. Continue reading Post-Quantum Cryptography: What and Why Needs to be Changed Soon?

Posted on Leave a comment

Certificate Transparency – the current landscape in Hungary

This blog post was written by Márton Horváth who worked on implementing a monitor for Certificate Transparency logs in the context of his student semester project. As a proof-of-concept, he used the monitor he created to collect information about logged certificates issued in Hungary or issued to Hungarian web sites. This blog post contains the main findings of the analysis of those certificates. Continue reading Certificate Transparency – the current landscape in Hungary